NPS – jeden z ważniejszych wskaźników biznesowych

wskaznik nps

Definicja i znaczenie wskaźnika NPS

Wskaźnik NPS, zwany też Net Promoter Score, to narzędzie mierzące poziom lojalności klientów w stosunku do marki. Został stworzony przez Freda Reichhelda z Bain & Company i jest jednym z najważniejszych wskaźników dla biznesu.

NPS pomaga firmom zrozumieć, jak dobrze radzą sobie w budowaniu relacji z klientami, a przede wszystkim, czy te relacje są na tyle mocne, aby klienci byli gotowi polecić firmę innym. W rezultacie, wskaźnik NPS ma bezpośredni wpływ na wzrost firmy, zarówno przez utrzymanie obecnych klientów, jak i przyciąganie nowych.

Jak oblicza się NPS

Obliczenie wskaźnika NPS jest dość proste i polega na przeprowadzeniu ankiety, w której zadaje się klientom jedno pytanie: „Na ile, w skali od 0 do 10, jesteś skłonny polecić naszą firmę/produkt/usługę znajomemu lub członkowi rodziny?”.

Respondenci są następnie dzieleni na trzy grupy:

  • Promotorzy (ocena 9-10) – to lojalni entuzjaści, którzy będą kontynuować zakupy i polecać firmę innym.
  • Pasujący (ocena 7-8) – są zadowoleni, ale nie na tyle entuzjastyczni, aby polecić firmę. Ich lojalność nie jest pewna.
  • Detraktorzy (ocena 0-6) – są niezadowoleni i mogą szkodzić marce poprzez negatywne word-of-mouth.

NPS oblicza się następująco: Procent Promotorów minus procent Detraktorów.

Dlaczego NPS jest tak ważny

Wskaźnik NPS ma wielkie znaczenie dla biznesu, ponieważ jest ściśle powiązany z lojalnością klientów. Badania pokazują, że firmy z wysokim NPS często mają wyższe przychody, ponieważ są w stanie utrzymać więcej klientów i przyciągać nowych dzięki polecaniu.

Dodatkowo, NPS pomaga firmom zidentyfikować obszary do poprawy. Jeżeli firma ma niski wskaźnik NPS, to może oznaczać, że są obszary, które wymagają poprawy, aby zwiększyć satysfakcję klientów. Dzięki temu, firmy mogą skupić swoje działania na tych obszarach i pracować nad poprawą swojego NPS.

Jak poprawić NPS

Poprawienie wskaźnika NPS wymaga zaangażowania i zrozumienia potrzeb klientów.

  1. Zrozumieć przyczyny niskiego NPS: Przeprowadzenie dodatkowych ankiet lub rozmów z klientami może pomóc firmie zrozumieć, co sprawia, że klienci są niezadowoleni.
  2. Usprawnienie procesów: Firmy mogą musieć poprawić swoje produkty, usługi lub obsługę klienta, aby zwiększyć satysfakcję klientów.
  3. Komunikacja z klientami: Firmy muszą skomunikować wszelkie zmiany swoim klientom i pokazać, że ich opinie są ważne i że firma działa, aby poprawić swoje usługi.

Rozważanie NPS w różnych sektorach biznesu

Chociaż wskaźnik NPS jest uniwersalny i może być stosowany w różnych sektorach, niektóre branże mogą wymagać szczególnego podejścia.

W przypadku sektora usług, klientów można zapytać o konkretne aspekty ich doświadczenia, takie jak jakość obsługi, czas odpowiedzi na pytania czy zrozumiałość dostarczanych informacji. Z kolei w branży produkcji, pytania mogą skupić się bardziej na jakości produktu, terminowości dostaw czy aspektach związanych z gwarancją.

Niektóre sektory, takie jak telekomunikacja czy usługi finansowe, często mają niskie średnie wskaźniki NPS, co może wynikać z ogólnie wyższych oczekiwań klientów. Dlatego porównywanie wskaźników NPS między różnymi branżami może nie być zawsze wiarygodne.

Interpretacja wyników NPS

Kiedy firma otrzyma wyniki wskaźnika NPS, musi być w stanie je prawidłowo zinterpretować. Mimo że każda firma dąży do uzyskania jak najwyższego wskaźnika NPS, warto zrozumieć, że wartość absolutna NPS może być różna dla różnych sektorów i rynków. Co więcej, dynamika zmian NPS może dostarczyć cennych informacji.

Na przykład, jeżeli NPS firmy wzrósł z 20 do 30, jest to znak, że firma prawdopodobnie poprawiła swoje usługi i zwiększyła satysfakcję klientów. Z drugiej strony, jeżeli NPS spada, może to być sygnał, że firma ma problemy, które musi rozwiązać.

Wdrażanie działań na podstawie wyników NPS

Niezależnie od wyniku wskaźnika NPS, firmy muszą podjąć działania, aby poprawić swoje relacje z klientami. Po zidentyfikowaniu obszarów wymagających poprawy, firmy powinny opracować i wdrożyć plany działania skierowane na rozwiązanie tych problemów.

Może to obejmować szkolenia dla personelu, zmiany w procesach biznesowych, inwestycje w nowe technologie, czy wprowadzenie nowych produktów lub usług. Wszystkie te działania powinny skupić się na tym, co jest najważniejsze dla klientów, a informacje na ten temat powinny pochodzić bezpośrednio od nich.

Wskaźnik NPS jest niezwykle istotnym narzędziem dla biznesu, które dostarcza cennych informacji na temat lojalności klientów. Zrozumienie, jak go obliczyć, interpretować i wykorzystać do poprawy relacji z klientami, może przynieść firmie liczne korzyści, w tym zwiększenie zadowolenia klientów, wzrost przychodów i poprawę reputacji firmy na rynku.

Podsumowanie

Wskaźnik NPS jest kluczowym narzędziem dla każdego biznesu, który chce zrozumieć swoją bazę klientów i budować silne relacje z nimi. Wykorzystanie NPS do identyfikacji obszarów wymagających poprawy i działanie na podstawie tej informacji może prowadzić do zwiększenia lojalności klientów i wzrostu firmy.

Lead generation, inbound marketing, web development, and marketing automation solutions

Post Tags :

Share :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z Nami

Jesteśmy dostępni dla Ciebie codziennie w godzinach 9:00 – 17:00

Have a Question?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tortor adipiscing.

Get the latest updates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.