Czym jest i jak działa CATI? Badania Marketingowe

badania marketingowe cati

Co to jest CATI?

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) to metoda przeprowadzania badań ankietowych, w której wywiady telefoniczne są wspomagane przez oprogramowanie komputerowe. Ta metoda jest często wykorzystywana w badaniach rynkowych, socjologicznych i innych badaniach, które wymagają gromadzenia danych od dużej grupy respondentów.

Jak działa CATI?

W metodzie CATI, ankieter korzysta z komputera, na którym zainstalowane jest specjalne oprogramowanie do przeprowadzania wywiadów. Oprogramowanie to przewodniczy ankieterowi przez ankietę, prezentując pytania w określonej kolejności i rejestrując odpowiedzi respondentów. Odpowiedzi mogą być wprowadzane do systemu na bieżąco, co pozwala na szybkie przetwarzanie i analizę danych.

Przebieg badania CATI

Badanie CATI zazwyczaj przebiega następująco:

 1. Przygotowanie ankiety: Przed przeprowadzeniem badania, ankieta jest opracowywana i programowana w systemie CATI. Ankieta jest projektowana tak, aby pytania były jasne, precyzyjne i łatwe do zrozumienia dla respondentów.
 2. Szkolenie ankieterów: Ankieterzy są szkoleni na temat badania, w tym na temat celów badania, grupy docelowej i pytań ankiety. Są także szkoleni z obsługi systemu CATI.
 3. Przeprowadzenie wywiadów: Ankieterzy kontaktują się z respondentami (zazwyczaj telefonicznie, ale mogą to być także wywiady video) i przeprowadzają wywiady, korzystając z oprogramowania CATI. Odpowiedzi respondentów są wprowadzane do systemu na bieżąco.
 4. Analiza danych: Po zakończeniu wywiadów, dane są analizowane. Oprogramowanie CATI często oferuje narzędzia do analizy danych, które pozwalają na szybkie generowanie raportów i wniosków.

Zalety badania CATI

Metoda CATI ma wiele zalet:

 • Szybkość gromadzenia danych: Dzięki oprogramowaniu CATI, ankieterzy mogą gromadzić dane szybko i efektywnie.
 • Standardyzacja: Oprogramowanie CATI zapewnia, że wszystkie wywiady są przeprowadzane w taki sam sposób, co zwiększa wiarygodność danych.
 • Real-time monitoring: Kierownictwo badań może na bieżąco monitorować przebieg badania, co pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne problemy.
 • Szybkość analizy: Dane są gromadzone i analizowane

Wady badania CATI

Pomimo licznych zalet, metoda CATI ma również pewne ograniczenia:

 • Ograniczony dostęp do respondentów: Nie wszyscy potencjalni respondenci mają dostęp do telefonu lub są dostępni do rozmowy telefonicznej. To może ograniczyć grupę respondentów, z którymi można przeprowadzić wywiad.
 • Brak języka ciała: W wywiadach telefonicznych ankieter nie jest w stanie obserwować języka ciała respondenta, co może być istotnym źródłem informacji.
 • Ograniczenia w komunikacji: Wywiady telefoniczne mogą być trudniejsze w przypadku skomplikowanych lub wrażliwych tematów, które mogą wymagać bardziej bezpośredniej, twarzą w twarz komunikacji.

Podsumowanie: CATI jako skuteczne narzędzie badawcze

Mimo pewnych ograniczeń, CATI jest skutecznym narzędziem badawczym, które oferuje wiele korzyści. Dzięki szybkości gromadzenia danych, możliwości monitorowania w czasie rzeczywistym i skutecznej analizie, CATI jest często wybierane jako metoda badawcza w wielu różnych dziedzinach, od badań rynkowych po socjologię. Ostatecznie, kluczem do skutecznego wykorzystania CATI jest staranne zaplanowanie, profesjonalne przeprowadzenie wywiadów i dogłębna analiza zebranych danych.

Lead generation, inbound marketing, web development, and marketing automation solutions

Post Tags :

Share :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z Nami

Jesteśmy dostępni dla Ciebie codziennie w godzinach 9:00 – 17:00

Have a Question?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tortor adipiscing.

Get the latest updates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.